print Skriv ut sida
KONTAKT
Länkar

 Svetskommissionen 
För företag, institutioner och myndigheter med syfte att främja fogningstekniken i Sverige - sedan 1931

 SIS
Tillsammans med företag, organisationer, forskare och myndigheter i Sverige och utomlands, arbetar SIS för det som förenar, det som är gemensamt. Som kund till SIS har du möjlighet att påverka standarders inriktning och innehåll samt få tillgång och kunskap om standarder och deras tillämpning.

Arbetsmiljöverket 
Arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhets- perspektiv.

Räddningsverket
Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. Vi sprider kunskap och arbetar med föreskrifter, råd och stöd för att minska antalet olyckor och deras effekter.

Elga AB Partille
Elgas produkter är designade för företag med komplicerade svetsprocedurer. De erbjuder sina kunder marknadens bästa produkter i kombination med kvalificerad teknisk support. Företaget har över åren växt internationellt och är idag ett av Europas ledande tillverkare av svetselektroder och svetstråd.