print Skriv ut sida
OM GASIQ
Miljö

GasIQ jobbar aktivt med förebyggande aktiviteter för att förhindra miljöolägenheter samt att finna metoder för ständiga förbättringar inom vår produktkvalitet och vår arbetsmiljö.

Vi uppfyller alla de krav som ställs på vårt företag från lagar och samhälle.

Vår dagliga verksamhet utnyttjar alla tillgängliga resurser till retur- och kretsloppshantering.

GasIQ är ISO 14001:2015 certifierade av Lloyds register of Quality Assurance . Klicka här för att se en pdf på miljöcertifikatet.