print Skriv ut sida
REFERENSER
Bevisat resultat

Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator®.

För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator® gjordes följande test hos Volvo Buss i Uddevalla: Vid en av företagets svetsstationer utförs en återkommande svetscykel som tar ungefär 60 minuter. Testet gjordes genom att svetsaren först jobbade en cykel med den befintliga uttagsposten och nästa svetscykel med Optimator®. En massflödesmätare med digitalt räkneverk kopplades in för att mäta gasförbrukningen vid de två svetsprocesserna. Vid svetspistolerna gjordes även kontroller med flödesmätare så att gasflödet skulle vara lika för båda uttagsposterna. Gasflödet noterades till 18 L per minut.

Resultat

Förbrukning av gas vid befintlig uttagspost: 838 L
Förbrukning av gas vid Optimator® uttagspost: 429 L

Testet visade att Optimator® förbrukade hela 49% mindre gas. För att vara på den absolut säkra sidan adderades en felmarginal på 10% vid det avlästa värdet hos flödesmätaren. Då kan konstateras att Optimator® sparade minst 43% gas i denna svetscykeln hos Volvo.

Exempel på andra företag som använder Optimator idag:

ABB, BMW, GM, Caterpillar, JCB, Aker Kvaerner och Autoliv.