print Skriv ut sida
OM GASIQ
Kvalitets- och miljöpolicy

GasIQ utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för gashantering med fokus på svetsande och skärande industri. Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö är en integrerad del av verksamheten. Våra produkter och tjänster skall kännetecknas av att vara innovativa, av god kvalitet och av hög tillgänglighet. Kundtillfredställensen är en viktig punkt som vi kontrollerar genom löpande dialog med våra kunder. Tillverkningsprocessen skall vara säker för människor och miljö och utgöra minsta möjliga påverkan på den inre och den yttre miljön.

Vi följer lagar och krav som ställs på oss. Vi arbetar med ständiga kvalitets- och miljöförbättringar genom målstyrning och uppföljning. Uppföljning av effektiviteten i kvalitets- och miljöarbetet uppnås genom att mäta, analysera och återföra information.

Stenkullen 2014-02-27

Jan Söderberg, VD