print Skriv ut sida
PRODUKTER
Brännarsystem GasIQ Mod 43-2
Brännarsystem GasIQ Mod 43-2GasIQ Model 43-2 är ett robust brännarsystem för olika bränngaser som acetylen och propan tillsammans med oxygen.
Den kan användas för skärning värmning och lödning.

Huvudkomponenten i 43-2 systemet är brännarhandtaget med olika komponenter för svetsning, skärning och lödning. Samtliga komponenter är utbytbara mot andra på marknaden motsvarande brännarsystem.
Systemet är uppbyggt av ett modulsystem där man väljer de enskilda komponenterna allt eftersom vilken typ av arbete man skall göra.

Visa tillbehör som passar