print Skriv ut sida
OM GASIQ
REACH

Den 27.06.2018 identifierade ECHA bly som ett så kallat SVHC-ämne.

 

Producenter har enligt artikel 33 i REACH förordningen skyldigheten att informera nedströmsanvändare om deras produkter består av material som innehåller bly som legeringsmedel med mer än 0,1 viktprocent.


 

Vi meddelar härmed att våra produkter har komponenter tillverkat av material innehållande bly med mer än 0,1 viktprocent