print Skriv ut sida
PRODUKTER
Brännarsystem
Gemensamt för samtliga brännarsystem från GasIQ är att alla ingående detaljer är tillverkade med stor precision och noggrannhet för att ge optimal kvalitet och säkerhet på de färdiga produkterna. Varje komponent funktionstestas innan leverans. Täthet i ventiler, kopplingar och handtag, lågans form hos munstycken och svetsinsatser är exempel på faktorer som kontrolleras

GasIQ har två huvudtyper av brännarsystem injektor- respektive tryckbrännare.

Injektorprincipen
Injektorprincipen innebär att oxygen suger med bränngasen fram i brännaren. Fördelen med injektorprincipen är bland annat att det är mycket lätt att ställa in blandningsförhållnadet mellan gaserna.

Tryckprincipen
Tryckprincipen innebär att oxygen och bränngasen har samma inloppstryck till värmelågan och att skäroxygenet som har ett högre tryck leds fram i en separat gaskanal till skärmunstycket. Fördelen med tryckprincipen är bland annat att man kan skära tjockare material.