print Skriv ut sida
PRODUKTER
Säkerhetsutrustning
GasIQ har ett stort urval av säkerhetsutrustningar för både brännbara gaser och Oxygen.

Godkänt bakslagsskydd skall finnas på regulator/uttagspost för acetylen enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7.

Då Oxygen ökar förbränningshastigheten, bör man även ha bakslagsskydd på regulatorer och uttagsposter för oxygen.

Bakslagsskyddets spärr och skyddsfunktion skall provas var 24:e månad enligt europeisk standard EN 730.

Backventiler skall finnas på brännarhandtaget enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9, på både acetylen- och oxygensidan.

Läs gärna vår broschyr: Arbeta säkert med gas, Klicka på länken nedan

Broschyr.pdf