print Skriv ut sida
PRODUKTER
Skärmunstycken
GasIQ har ett flertal varianter av skärmunstycken för olika användningsområden. De viktigaste funktionerna för munstycket är att styra värmelågan och skäroxygenstrålen. Munstyckets geometri bestämmer munstyckets egenskaper. Det är därför viktigt att rensnålar används med största försiktighet för att inte förändra geometrin.

GasIQ har två huvudtyper av skärmunstycken, plantätande och 3-kontätande. Den plantätande typen används för injektorbrännare (ELGA D75 och ELGA N76), medan den 3-kontätande typen används för tryckbrännare (ELGA S80).

Varje munstycke provtänds innan leverans, dels för att kontrollera lågans form och utseende, dels för att kontrollera tätheten.